Amerikai stílusú családi házak

Az amerikai (USA) családi ház építés gyökerei angolszász eredetre vezethetők vissza. Mikor az első telepesek megérkeztek Észak-Amerikába, értelemszerűen magukkal hozták építészeti tradícióikat és természetesen építési technológiájukat. Az ún. Colonial-korszak építészetét a helyi természeti viszonyok, a helyszínen fellelhető nyersanyagok alakították, ill. átformálták az európai tradíciókhoz képest. Az angolszász-hatás mellett holland, francia, spanyol befolyás is szerepet játszott az ottani építészet kialakulásában. 

A későbbi időkben is számos új fő irányzat és annak alirányzatai jöttek létre, gondoljunk csak a „viktoriánus”, a „federal”, az „arts and crafts” stílusokra vagy a modernizmusra. Értelemszerűen a régi hagyományokon nyugvó kőépítészet mellett a jelentős nyersanyagforrás miatt a fa is meghatározó építőanyaggá vált nemcsak kiegészítő építészeti elemként, hanem fő tartószerkezetként is. Ez egy lényeges különbség az európai hagyományokhoz képest, mely megteremtette az amerikai könnyűszerkezetes családi házépítés alapjait. Itt lényeges kitérni arra, hogy a kivitelezési, építési szokások mennyiben hatottak az épületekre. Az Amerikai Egyesült Államok területén a könnyűszerkezetes építés meglehetős túlsúlyban van a családi ház építés terén az ásványi alapanyagú épületekhez képest. Ez lehetővé teszi a rendkívül gyors építést, összeszerelést, és lehetőséget ad az előregyártás térhódításának is. Egyre jelentősebb ugyanis a családi ház építésben a házgyári technológia előretörése. Itt természetesen nem a hazaihoz hasonló házgyárakra kell gondolni, melyek annak idején ontották a panelépületeket. Az amerikai praktikus gondolkodás, hatékonyságra való törekvés olyan építési módokat hozott létre, mely nálunk meglehetősen idegenül hat. Már eleve a könnyűszerkezetes építéstechnológiával kapcsolatban vannak fenntartásai az embereknek, pedig Amerikában ennél sokkal tovább mentek. Lehetőség van katalógusokból választani épületeket, melyeket házgyárakban állítanak elő üzemi körülmények között. Ezeket a közúti űrszelvénynek megfelelő méretekben („blokkokban") szállítják, és a dilatációs egységeket a helyszínen pár nap alatt szerelik össze. A blokkokat gyakorlatilag készre gyártva, külső felületkezeléssel, már beépített ablakokkal, üvegezéssel készítik el. A kívülről teljesen kész épületnek kizárólag a belső burkolatai hiányoznak, melyek a szerelvényezés elkészülte után kerülnek a helyére. Egy normál családi ház ezzel a technológiával az alapozás megléte esetén egy-két hét alatt kivitelezhető. Valljuk be azért, hogy ez a mai hazai viszonyoktól nagyon messze van, és nem is feltétlenül cél egy ilyen építéstechnológia megvalósítása, de mindenképp érdemes ismerni ezeket a módszereket is.

Az Európa és Amerika közötti kulturális, építéstechnológiai, anyaghasználatbeli különbségek eredményezték azt, hogy az amerikai építészetben egy európaival közös alapokon nyugvó, de több tekintetben jelentősen eltérő családi ház építés jött létre. Bár az „amerikai családi ház” építészet valóban sok irányzatot foglal magába, jellemzően Európában kissé leegyszerűsítve ezeket az épületeket sokszor „amerikai stílusú” családi házaknak titulálják. Megengedve magunknak ezt a leegyszerűsítést, mi is hasonló csoportosítás alapján rendszerezzük ezeket az épületeket.

T01 05 f index

Felmerül azonban egy nagyon lényeges kérdés, amit figyelembe kell venni az amerikai stílusú családi házakkal kapcsolatban. A közös gyökerektől eltekintve (mely gyökerek inkább a nyugat-európai építészettel mutatnak rokonságot, nem pedig hazánk építészeti hagyományaival) a jelentős különbségek miatt meglehetősen nehezen építhetők be harmonikusan ezek az épületek a magyarországi településszerkezetbe. Egy az egyben átemelve egy kialakult kisvárosias, falusias utcaképben idegenül hathatnak. Ezeket a házakat jellemzően egy másfajta telekstruktúrára tervezték, belső kialakításuk is az amerikai életstílushoz igazodik, a fellelhető építőanyagok is jellemzően különbözőek.

Ez persze nem azt jelenti, hogy lehetetlen küldetésbe vág az, aki új otthonát egy ilyen épületben képzeli el. Van megoldás ezekre a problémákra, melyet környezethez igazodó tervezéssel át lehet hidalni.

Összegezve tehát, ha nem is adoptálható egy az egyben egy „amerikai stílusú” épület a magyarországi viszonyokhoz, megvannak a megfelelő tervezési módszerek arra, hogy a településszerkezetbe beilleszthetőek legyenek, illetve megfeleljenek az itteni igényeknek is, és mindezt úgy tegyék, hogy ne veszítsék el alapvető jellegüket.

 hazkatalogus.hu